B. Braun Châu Á Thái Bình Dương Tính bền vững

Cam kết của chúng tôi với tư cách là một công dân doanh nghiệp

Kể từ năm 1839, B. Braun đã hoạt động đúng theo truyền thống đáng kính của thương nhân. Trải qua nhiều thế hệ, chúng tôi đã cam kết giữ vững các giá trị đó đối với cán bộ nhân viên, xã hội và môi trường. Kết quả là tính Bền vững được định nghĩa là một trong những giá trị cốt lõi của chúng tôi, cùng với Sáng kiến ​​và Hiệu quả. Đối với chúng tôi, điều này đồng nghĩa với việc hành động như một “công dân doanh nghiệp tốt” và làm việc để hoàn thành các mục tiêu kinh tế, môi trường và xã hội.