Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư và đồng ý sử dụng dữ liệu 

Chính sách quyền riêng tư chi tiết sau đây giải thích việc dữ liệu được thu thập trên trang web của chúng tôi và dữ liệu mà chúng tôi xử lý và sử dụng như thế nào.

Bảo vệ dữ liệu là quan trọng đối với chúng tôi, và chúng tôi rất coi trọng việc này. Chúng tôi dựa vào sự hợp tác đáng tin cậy với bạn và cố gắng hết sức để làm bạn hài lòng - điều này đương nhiên cũng áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Với các điều khoản bảo vệ dữ liệu này, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về cách thức dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý. Do đó vui lòng xem xét các thông tin sau. Các điều khoản bảo vệ dữ liệu này là phần bổ sung của Điều khoản Sử dụng của B. Braun website.

Trong quá trình phát triển trang web của chúng tôi và thực hiện các yêu cầu pháp lý mới, công nghệ mới hoặc để cải thiện dịch vụ của chúng tôi, có thể có các thay đổi đối với chính sách bảo mật này. Vì lý do đó chúng tôi khuyên bạn nên thỉnh thoảng tham khảo lại chính sách bảo mật này.

Bạn có thể in tài liệu này bằng cách sử dụng chức năng thông thường của trình duyệt internet của bạn (= trình duyệt: chủ yếu là click vào menu “tệp” > “in”).

Bảo vệ dữ liệu one-pager

1. Người chịu trách nhiệm kiểm soát

Người vận hành trang web này và Người kiểm soát chịu trách nhiệm về bảo vệ dữ liệu là:

Công ty TNHH B. Braun Việt Nam
Cụm Công nghiệp Thanh Oai
Huyện Thanh Oai
Hà Nội
Việt Nam

2. Thông tin chung về xử lý dữ liệu cá nhân

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho dữ liệu về bạn, bao gồm dữ liệu cá nhân do B. Braun thu thập. Dữ liệu cá nhân là dữ liệu hoặc tổ hợp dữ liệu cá nhân thông qua đó để nhận diện bạn.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn tuân thủ theo luật bảo vệ dữ liệu của Cộng hòa Liên bang Đức và Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung của Châu Âu. Trong mọi trường hợp chúng tôi sẽ không chuyển tiếp dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoài tập đoàn B. Braun cho mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị mà không có sự đồng ý của bạn.

Là một công ty quốc tế chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Trong phạm vi mà dữ liệu được xử lý chứa nội dung cá nhân, các thỏa thuận hợp đồng tương ứng và các biện pháp tổ chức được thực thi theo pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo bảo mật cho dữ liệu của bạn.

Trong công ty của chúng tôi việc tuân thủ các quy định pháp lý và chính sách này được giám sát bởi các nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi được đào tạo để xử lý dữ liệu cá nhân và cam kết bằng văn bản tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu.

Theo nguyên tắc chung trang web của chúng tôi cũng có thể được sử dụng mà không cần cung cấp dữ liệu cá nhân. Liên quan đến việc dữ liệu cá nhân (như: tên, địa chỉ, địa chỉ email) được thu thập, điều này luôn luôn được thực hiện trên cơ sở tự nguyện bất cứ khi nào có thể.

Chúng tôi đề nghị bạn chú ý đến thực tế là việc truyền dữ liệu qua Internet (ví dụ: khi giao tiếp bằng e-mail) có thể liên quan đến những khoảng trống về bảo mật. Chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị các bên thứ ba truy cập trái phép bằng các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như “ẩn danh tính”, hạn chế môi trường dữ liệu, tuân thủ thời hạn xóa dữ liệu và xem xét công nghệ tiên tiến nhất hiện tại. Mặc dù có các biện pháp bảo vệ này chúng tôi cũng không thể loại trừ hoàn toàn việc can thiệp bất hợp pháp của bên thứ ba.

3. Thu thập và xử lý dữ liệu trong trường hợp truy cập từ Internet

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi máy chủ web của chúng tôi sẽ lưu tạm thời từng quyền truy cập vào tệp nhật ký. Các dữ liệu sau được nhập và lưu cho đến khi xóa tự động:

 • Địa chỉ IP ẩn danh của máy tính yêu cầu
 • Ngày và giờ truy cập
 • Tên và URL của dữ liệu được gọi
 • Báo cáo xem cuộc gọi có thành công không
 • Dữ liệu nhận dạng của trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng
 • Trang web, từ đó truy cập được thực hiện
 • Tên nhà cung cấp truy cập Internet của bạn

Việc xử lý hợp pháp các dữ liệu này được thực hiện với mục đích cho phép sử dụng trang web (thiết lập kết nối), để bảo mật hệ thống, quản trị kỹ thuật cơ sở hạ tầng mạng và tối ưu hóa việc cung cấp Internet. Bằng cách đồng ý với chính sách bảo mật này, bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập các dữ liệu này. Bạn có thể từ chối việc xử lý dữ liệu này. Khi bạn từ chối việc dữ liệu được xử lý, chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng các dịch vụ của chúng tôi chỉ có thể sử dụng được ở mức độ hạn chế.

Các dữ liệu cá nhân này không được xử lý ngoài các trường hợp được nêu ở trên, trừ khi bạn đồng ý rõ ràng để xử lý thêm.

4. Mục đích sử dụng dữ liệu

Theo nguyên tắc tránh và tiết kiệm dữ liệu của Quy định bảo vệ dữ liệu chung, chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân trên trang web của chúng tôi khi cần thiết cho mục đích mong muốn của bạn, chúng tôi có nghĩa vụ phải làm như vậy theo qui định của pháp luật hoặc thỏa thuận ràng buộc, nếu chúng tôi có quyền lợi hợp pháp và/hoặc nếu bạn tự nguyện đồng ý.

Khi nhập dữ liệu cá nhân hoặc doanh nghiệp (ví dụ: địa chỉ email, tên, địa chỉ), việc tiết lộ dữ liệu của bạn được thực hiện trên cơ sở tự nguyện một cách rõ ràng.

Chúng tôi xử lý dữ liệu về thông tin liên hệ và kinh doanh của bạn dựa trên các quy định pháp lý liên quan đến các mối quan hệ kinh doanh hiện tại hoặc đang chờ xử lý. Ngoài ra khi bạn nhập thông tin, bạn khai báo sự đồng ý của bạn cho dữ liệu được thu thập, xử lý hoặc sử dụng cho mục đích do bạn chỉ định. Chúng tôi xử lý và lưu dữ liệu được cung cấp chỉ khi cần thiết cho mục đích dự định và xóa chúng sau khi hoàn thành mục đích hoặc sau khi hết thời gian lưu giữ tương ứng. Việc thu thập, xử lý hoặc sử dụng không được thực hiện cho bất kỳ mục đích nào khác. Bạn có thể rút lại việc đồng ý sử dụng dữ liệu của mình bất kỳ lúc nào, với hiệu lực trong tương lai. Khi bạn từ chối việc dữ liệu được xử lý, chúng tôi xin thông báo với bạn rằng các dịch vụ của chúng tôi chỉ có thể sử dụng được ở mức độ hạn chế.

Sau đây là các khả năng về cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu:

Theo các quy định pháp lý:

 • Để thực thi các Điều khoản và Điều kiện Chung của chúng tôi
 • Quản lý hoạt động của chúng tôi
 • Bảo vệ khỏi các giao dịch gian lận có thể xảy ra hoặc xác định chúng

Theo mục đích hợp đồng:

 • Xử lý thanh toán cho các giao dịch mua bán và các dịch vụ khác
 • Xử lý hồ sơ đăng ký của bạn

Theo sự đồng ý của bạn:

 • Để liên lạc
 • Gửi mẫu, phần thưởng, sản phẩm và thông tin
 • Đăng ký với các cuộc thi, chương trình hoặc ưu đãi theo yêu cầu của bạn
 • Cung cấp các dịch vụ khác mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn
 • Nếu được pháp luật cho phép, việc cung cấp các đề nghị về sản phẩm, thông tin được cá thể hóa dành riêng cho người dùng, kể cả khi người dùng không yêu cầu
 • Khảo sát trên trang web của chúng tôi
 • Phát triển và cung cấp quảng cáo được điều chỉnh theo sở thích của bạn

Theo lợi ích hợp pháp của chúng tôi:

 • Xác định hiệu quả của quảng cáo của chúng tôi
 • Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới
 • Phân tích việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ và trang web của chúng tôi
 • Kiến thức, cách thức bạn tiếp cận trang web của chúng tôi.

5. Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào

Chúng tôi sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập để đưa đến sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu, để thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ khác do B. Braun cung cấp, và để quản lý trang web và dịch vụ của chúng tôi (ví dụ như bản tin), và để đáp ứng quyền và nghĩa vụ liên quan đến xử lý dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Để cung cấp một đề nghị toàn diện cho bạn, dữ liệu của bạn được truyền đi và sử dụng trong phạm vi của Tập đoàn B. Braun (bạn có thể tìm thấy thông tin liên quan đến Tập đoàn B. Braun tại đây).

6. Bảo vệ trẻ vị thành niên

Trẻ em và người dưới 18 tuổi thường không truyền dữ liệu cá nhân cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Chúng tôi không yêu cầu dữ liệu cá nhân từ trẻ em. Chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi không thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em, và cũng không sử dụng dữ liệu đó theo bất kỳ cách nào hoặc tiết lộ cho bên thứ ba mà không được phép.

7. Truyền tải dữ liệu qua Internet

Internet là giao diện mở toàn cầu. Do thuộc tính hoạt động của internet và rủi ro hệ thống có liên quan, mọi hoạt động truyền dữ liệu được thực hiện và bạn tự chịu rủi ro. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi dành riêng dịch vụ triển khai cho bạn qua kênh truyền thông tin mã hóa.

8. Sử dụng cookies

Các trang Internet của chúng tôi cũng sử dụng "cookies". Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn và được trình duyệt của bạn lưu lại. Chúng không gây hư hại cho máy tính của bạn và không chứa virus. Chúng có mục đích nhằm làm cho việc cung cấp của chúng tôi thân thiện với người dùng, hiệu quả và an toàn hơn. Một số cookies (được gọi là "cookies chức năng", ví dụ: đối với cài đặt ngôn ngữ và quy trình đặt hàng) là các cookies được yêu cầu để đảm bảo các chức năng thiết yếu của trang web. Nếu không có các cookies này, trang web không thể được sử dụng như dự định.

Phần lớn các cookies được chúng tôi sử dụng được gọi là "cookies theo phiên". Chúng sẽ tự động bị xóa sau khi truy cập của bạn kết thúc. Các cookies khác vẫn được lưu trữ trên thiết bị của bạn cho đến khi bạn xóa chúng. Các cookies này cho phép chúng tôi nhận ra trình duyệt của bạn một lần nữa trong lần truy cập tiếp theo.

Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để bạn được thông báo về cài đặt cookies và chỉ cho phép cookies trong từng trường hợp, loại trừ việc chấp nhận cookies cho một số trường hợp hoặc loại trừ cookies cũng như kích hoạt tự động xóa cookie khi đóng trình duyệt. Nếu bạn từ chối việc sử dụng các cookies (một thiết lập có thể có trong trình duyệt của bạn) bạn vẫn có thể sử dụng trang web của chúng tôi (bị hạn chế trong một số trường hợp nhất định).

Bạn có thể tìm thêm thông tin liên quan đến chủ đề của cookies trong Chính sách Cookies của chúng tôi.

9. Các biện pháp an ninh

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa bao quát để bảo mật dữ liệu của bạn. Dữ liệu mà bạn đã nhập vào, ví dụ: trên các trang web HTML (biểu mẫu liên hệ) được truyền đi dưới dạng mã hóa (SSL - Lớp cổng bảo mật) tới chúng tôi qua mạng dữ liệu công cộng tới B. Braun, nơi chúng được lưu và xử lý.

Trang web này sử dụng mã hóa SSL vì lý do bảo mật và để bảo vệ việc truyền tải các nội dung mật, chẳng hạn như các yêu cầu mà bạn gửi tới chúng tôi với tư cách là nhà điều hành trang web.

Bạn có thể nhận ra một kết nối được mã hóa bởi thực tế là dòng địa chỉ của trình duyệt thay đổi từ "http://" thành "https://" và bằng biểu tượng khóa trên dòng trình duyệt của bạn. Nếu mã hóa SSL được kích hoạt, dữ liệu mà bạn truyền cho chúng tôi sẽ không thể đọc được bởi bên thứ ba.

10. Xử lý các yêu cầu thông tin của bạn – Đám mây dữ liệu marketing Salesforce

Nếu bạn gửi yêu cầu của chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu liên hệ và nhập các thông tin chi tiết của bạn, chúng tôi sẽ lưu cho mục đích xử lý yêu cầu và cho các câu hỏi tiếp theo. Chúng tôi sẽ không chuyển tiếp những dữ liệu này mà không có sự đồng ý của bạn.

10.1. Sử dụng Saleforce Marketing Cloud

Chúng tôi sử dụng chức năng quảng cáo hiển thị Salesforce Marketing Cloud của nhà cung cấp dịch vụ salesforce.com, Inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, Hoa Kỳ (“Salesforce”). Nếu bạn đã đồng ý với việc nhận bản tin của chúng tôi và truy cập trang web của chúng tôi thông qua một bản tin, tập tin chỉ báo web sẽ được sử dụng. Bằng cách này chúng tôi có thể theo dõi hiệu quả của bản tin của chúng tôi, ví dụ: liệu bạn có mở e-mail chưa, hay bạn thấy phần nào của bản tin đặc biệt thú vị.

Vì mục đích này, chúng tôi sử dụng ví dụ: các phương pháp theo dõi "Theo dõi mở email" và "Theo dõi mở liên kết trong email ".

Theo dõi mở email: chúng tôi theo dõi xem bạn đã mở hay chưa bản tin qua tệp tin chỉ báo pixel 1x1 trong mẫu HTML được mô tả dưới đây.

Theo dõi mở liên kết trong email: ở đây chúng tôi theo dõi xem liệu một liên kết trong e-mail đã được nhấp vào (Click-Though). Với mục đích này các liên kết được chuyển đổi bởi Cloud Marketing thành các liên kết có thể theo dõi được.

Salesforce sử dụng "tệp tin chỉ báo web" (web beacon) trong phần lớn các email. Tệp tin chỉ báo (còn được gọi là "ClearGIFs" hoặc "tracking pixel") là đồ họa nhỏ (các tệp GIF có kích thước xấp xỉ 1×1) được sử dụng, bên cạnh các loại khác, trên web hoặc trong các e-mail HTML. Tín hiệu chỉ báo thực hiện các chức năng tương tự như cookies, tuy nhiên, người dùng có thể không nhận thấy. Thông qua Tín hiệu chỉ báo, các thông tin có thể được thu thập, ví dụ như liệu e-mail đã được mở chưa và liệu hệ thống của người dùng có khả năng nhận được e-mail HTML hay không. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập qua Tín hiệu chỉ báo.

Nếu bạn không muốn nhận bất kỳ thông báo email nào có Tín hiệu chỉ báo, bạn cũng có thể nhận e-mail của mình dưới dạng văn bản text (không phải ở định dạng HTML) bằng cách thay đổi cài đặt tương ứng ở mức độ này trong ứng dụng email của bạn và bằng cách chặn việc nhận các e-mail HTML.

10.2. Đồng ý với việc truyền dữ liệu trong phạm vi dịch vụ mà bạn yêu cầu

Bạn đã quyết định nhận thông báo về các sản phẩm và ưu đãi trong tương lai (ví dụ: bản tin, biểu mẫu…) từ Tập đoàn B. Braun. Trong phạm vi sử dụng dữ liệu cổng thông tin này từ bạn có thể được chuyển đến Hoa Kỳ đến một nhà cung cấp dịch vụ được ràng buộc và lựa chọn cẩn thận theo hợp đồng. Việc bảo vệ dữ liệu hiện có ở Hoa Kỳ không tương đồng với các tiêu chuẩn của Đức hoặc Châu Âu, do đó việc bảo vệ dữ liệu thích hợp không thể được đảm bảo liên tục. Để đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn càng nhiều càng tốt, công ty chúng tôi có các biện pháp bảo vệ cần thiết. Do đó, dữ liệu của bạn được chuyển đến Hoa Kỳ theo nguyên tắc hạn chế mục đích và hạn chế dữ liệu để chỉ có thông tin hoàn toàn thiết yếu do bạn cung cấp mới được lưu.

11. Chuyển tiếp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được chuyển tiếp cho bên thứ ba (bên ngoài Tập đoàn B. Braun), trừ khi bạn đã đồng ý trước với chúng tôi về điều đó. Điều khoản này không áp dụng đối với việc chuyển tiếp của các đối tác dịch vụ, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ bưu phẩm hoặc nhà giao nhận vận chuyển hàng hóa, nếu việc truyền tải là cần thiết để xử lý đơn đặt hàng hoặc giao hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần nhận dữ liệu được yêu cầu cho việc phân phối hàng để sử dụng theo trách nhiệm của mình. Chúng tôi hạn chế điều này để gửi dữ liệu cần thiết cho việc phân phối.

Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ khác cũng có liên quan đến công việc khởi tạo và xử lý các hợp đồng, ví dụ như các nhà cung cấp dịch vụ CNTT hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ cho trang web. Các công ty này hoạt động cho B. Braun trong khuôn khổ quá trình xử lý đơn đặt hàng và chỉ có thể sử dụng dữ liệu cá nhân theo hướng dẫn của chúng tôi.

B. Braun đã ràng buộc các nhà cung cấp dịch vụ này tuân theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung theo hợp đồng, và thực hiện giám sát các công ty này.

Một đối tượng nữa mà điều khoản này không áp dụng là việc truyền tải dữ liệu để xử lý đơn đặt hàng hoặc giao hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc việc truyền tải và sử dụng cho mục đích kế toán và thanh toán trong nội bộ Tập đoàn B. Braun. Để chuyển tiếp dữ liệu, chúng có thể được lưu lại (xem Điểm 10) trong ứng dụng đám mây salesforce.com, Inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, Hoa Kỳ (“Salesforce”). Ngoài ra, sẽ không có việc truyền tải cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

Trong tất cả các trường hợp này việc truyền tải sẽ được thực hiện phù hợp với các điều khoản bảo vệ dữ liệu quốc gia và châu Âu được áp dụng; phạm vi của dữ liệu được truyền chỉ giới hạn ở mức tối thiểu cần thiết trong trường hợp này.

12. Dữ liệu cá nhân cho bản tin

Nếu bạn đăng ký nhận bản tin, thì tên và địa chỉ e-mail của bạn cũng như các thông tin để cho phép chúng tôi kiểm tra xem bạn có phải là người nắm giữ địa chỉ email đã nhập và đồng ý với việc nhận bản tin hay không, sẽ được chúng tôi lưu lại. Địa chỉ của bạn cũng sẽ được yêu cầu trong trường hợp gửi bưu điện. Dữ liệu của bạn được xử lý riêng cho bản tin được yêu cầu, và sẽ không được sử dụng thêm cho các mục đích khác. Dữ liệu của bạn sẽ không được chuyển tiếp bởi chúng tôi cho bên thứ ba. Hệ thống đăng ký của chúng tôi đảm bảo bằng cách gửi một e-mail đăng ký với một liên kết để bạn xác nhận rằng bạn thực sự đã lựa chọn yêu cầu nhận bản tin (được gọi là thủ tục xác nhận kép "Double-Opt-In-Procedure").

Bạn có thể hủy bỏ sự chấp thuận của bạn vào bất cứ lúc nào về lưu giữ dữ liệu, địa chỉ e-mail cũng như việc sử dụng chúng để gửi bản tin, ví dụ thông qua liên kết “hủy đăng ký” trong bản tin.

Nếu bạn đăng ký nhận bản tin bằng cách sử dụng mẫu liên hệ của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong Salesforce Marketing Cloud của chúng tôi (vui lòng tham khảo Điểm 10 để biết chi tiết).

13. Chính sách riêng tư về việc sử dụng công cụ phân tích Webanalytics

Adobe Analytics, một dịch vụ phân tích trang web của Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe"), được sử dụng trên trang web này. Adobe Analytics sử dụng cookies. Nếu thông tin liên quan đến việc sử dụng trang web được tạo ra bởi cookies được truyền tới máy chủ Adobe thì cài đặt đảm bảo địa chỉ IP được ẩn danh trước khi định vị địa lý và được thay thế bằng địa chỉ IP chung trước khi lưu. Adobe sử dụng thông tin này thay mặt cho nhà điều hành trang web này để đánh giá việc sử dụng trang web này của người dùng, để biên soạn báo cáo về hoạt động trang web cho nhà điều hành trang web và thực hiện các dịch vụ bổ sung được kết nối với việc sử dụng trang web và Internet của nhà điều hành trang web. Địa chỉ IP được trình duyệt của bạn truyền đi cùng với Adobe Analytics không được kết hợp với các dữ liệu khác từ Adobe. Bạn có thể ngăn việc lưu cookies bằng một cài đặt tương ứng trong phần mềm trình duyệt của bạn. Lưu ý rằng trong trường hợp này, bạn có thể không sử dụng được đầy đủ tất cả các chức năng của trang web này. Bạn cũng có thể ngăn chặn việc nhập dữ liệu do cookies tạo ra và đề cập đến việc bạn sử dụng trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) cho Adobe cũng như xử lý các dữ liệu này bằng Adobe bằng cách tải xuống và cài đặt plugin trình duyệt có sẵn tại đây.

Chúng tôi đã ký kết hợp đồng với Adobe để xử lý dữ liệu hợp đồng và thực hiện đầy đủ các quy định nghiêm ngặt của cơ quan bảo vệ dữ liệu của Đức khi sử dụng Adobe Analytics.

14. Chính sách bảo mật cho việc sử dụng etracker

Trang web của chúng tôi sử dụng dịch vụ phân tích etracker. Nhà cung cấp là etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Đức. Hồ sơ sử dụng có thể được tạo từ dữ liệu dưới danh tính ẩn. Cookies có thể được sử dụng cho mục đích này. Cookies cho phép trình duyệt của bạn được nhận diện. Dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng công nghệ etracker sẽ không được sử dụng để nhận dạng cá nhân khách truy cập vào trang web của chúng tôi mà không có sự đồng ý riêng của người liên quan và sẽ không được kết hợp với dữ liệu cá nhân về người mang danh tính ẩn.

Việc thu thập dữ liệu và lưu giữ bằng etracker có thể được từ chối vào bất cứ lúc nào và có hiệu lực áp dụng trong tương lai. Để từ chối việc thu thập dữ liệu và lưu dữ liệu bạn truy cập trong tương lai, bạn có thể nhận một cookie từ chối "Opt-Out-Cookie" của etracker theo liên kết sau, điều này sẽ dẫn đến dữ liệu bạn truy cập theo trình duyệt của bạn sẽ không được thu thập và lưu tại etracker trong tương lai: https://www.etracker.com/en/data-privacy/

15. Chính sách bảo mật cho việc sử dụng reCAPTCHA

Để bảo vệ các biểu mẫu đầu vào trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng dịch vụ “reCAPTCHA” của Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043 Hoa Kỳ, sau đây gọi tắt là “Google”. Bằng cách sử dụng dịch vụ này, có thể thực hiện phân biệt được liệu là dữ liệu nhập vào là do con người hay là được thực hiện bằng cơ chế tự động sai quy tắc.

Theo chúng tôi biết, URL giới thiệu, địa chỉ IP, hành vi của khách truy cập trang web, thông tin về hệ điều hành, trình duyệt và thời gian dừng, cookies, hướng dẫn trình bày và tập lệnh, hành vi đầu vào của người dùng cũng như chuyển động của chuột trong khu vực của hộp kiểm tra “reCAPTCHA” được truyền tới “Google”.

Google sử dụng thông tin thu được, cùng với những thông tin khác, để số hoá các sách và các sản phẩm in khác cũng như tối ưu hóa các dịch vụ như Google Street View và Google Maps (ví dụ số nhà và nhận dạng tên phố).

Địa chỉ IP được truyền trong khuôn khổ “reCAPTCHA” không được kết hợp với dữ liệu khác của Google, trừ khi bạn đăng nhập vào tài khoản Google của mình tại thời điểm sử dụng plugin “reCAPTCHA”. Nếu bạn muốn ngăn việc truyền và lưu dữ liệu về bạn và hành vi của bạn trên trang web của chúng tôi bởi “Google”, bạn phải đăng xuất “Google” trước khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng plugin reCAPTCHA.

Việc sử dụng thông tin thu được thông qua dịch vụ “reCAPTCHA” được thực hiện theo Điều khoản sử dụng của Google: https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/

16. Theo dõi hành trình của khách hàng

Trên trang web này thông qua các công nghệ của Pixelpark GmbH (https://www.publicispixelpark.de/) dữ liệu được thu thập dưới dạng ẩn danh (Cookies tiếp thị) và được gửi tới Pixelpark GmbH. Các cookies này được thiết lập cho thiết kế phù hợp với nhu cầu, cũng như để tối ưu hóa trang web này, để xác định các phân tích thống kê, và để sử dụng qua trung gian chéo. Pixelpark GmbH sử dụng “cookies” cho mục đích này. Các tệp văn bản được lưu trên máy tính và cho phép phân tích việc sử dụng trang web (xem phần “8. Cookies”).

Dữ liệu không được sử dụng để nhận dạng cá nhân khách truy cập trang web này.

Các dữ liệu sử dụng ẩn danh này có thể được cả nhà khai thác trang web và đối tác khác của Pixelpark GmbH sử dụng để xác định mối quan tâm sử dụng, nhưng không có khả năng kết luận về danh tính của bạn với tư cách khách truy cập trang web.

17. Plugins mạng xã hội

Trong sự hiện diện trên Internet của B. Braun, có thể nội dung của bên thứ ba được sử dụng (gọi là “Plugins”). Chúng có thể xuất hiện dưới dạng video YouTube, RSS-Feeds hoặc đồ họa của các trang web khác hoặc cũng bằng các nút bấm mạng xã hội, ví dụ như nút chia sẻ của Facebook.

Nếu bạn đang ở trên trang web của B. Braun, có nội dung của bên thứ ba được tích hợp, thì trong một số trường hợp, kết nối sẽ được thiết lập với mạng xã hội tương ứng. Nội dung của các nút bấm có thể được truyền tới trình duyệt của bạn và được tích hợp vào trang web. Điều này có nghĩa là nhà cung cấp tương ứng luôn nhận được thông tin mà bạn đã bấm nút trên trang web B. Braun. Trường hợp này cũng không có liên quan cho dù bạn là thành viên của mạng xã hội hoặc có đăng nhập vào mạng xã hội hay không. Hơn nữa, bất kể bạn thực sự hành động trên nội dung tích hợp, thông tin sẽ được mạng xã hội thu thập tự động. Các dữ liệu sau đây có thể được truyền tải đi: địa chỉ IP, thông tin trình duyệt và hệ điều hành, độ phân giải màn hình, plugin trình duyệt đã cài đặt (ví dụ: Adobe Flash Player), nguồn gốc của khách truy cập (nếu bạn bấm theo liên kết) và URL của trang web hiện tại.

Nếu bạn đăng nhập vào một trong các mạng xã hội trong quá trình sử dụng trang web của B. Braun, trong một số trường hợp thông tin về việc bấm vào trang web sẽ được liên kết với dữ liệu thành viên của bạn và được lưu. Nếu bạn là thành viên của mạng xã hội và không muốn dữ liệu này bị truyền đi, bạn phải đăng xuất khỏi mạng xã hội trước khi truy cập trang web B. Braun.

B. Braun không tác động đến phạm vi dữ liệu được thu thập bởi các mạng xã hội. Vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của mạng xã hội tương ứng về thể loại, phạm vi và mục đích thu thập dữ liệu, thông tin về việc xử lý tiếp dữ liệu cũng như quyền của bạn trong khía cạnh này và thiết lập khả năng bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

Ngoài ra bạn cũng có khả năng chặn các plugin của mạng xã hội bằng các tiện ích add-ons trong trình duyệt của mình và do đó ngăn chặn việc truyền dữ liệu.

17.1. Chính sách riêng tư về sử dụng plugins của Facebook

Plugin mạng xã hội Facebook được tích hợp trên trang web của chúng tôi, của nhà cung cấp Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Hoa Kỳ. Bạn có thể nhận ra các plugin Facebook bằng logo Facebook trên trang web của chúng tôi. Bạn sẽ tìm thấy thông tin về tổng quan về các plugin Facebook tại đây: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi, kết nối trực tiếp sẽ được thiết lập giữa trình duyệt của bạn và máy chủ Facebook thông qua plugin. Bằng cách này, Facebook nhận được thông tin mà bạn đã truy cập trang web của chúng tôi với địa chỉ IP của bạn. Facebook có thể phân định được tài khoản người dùng của bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi muốn nêu rõ rằng chúng tôi là nhà cung cấp các trang web không nhận được bất kỳ kiến ​​thức nào về nội dung của dữ liệu được truyền cũng như việc Facebook sử dụng dữ liệu đó. Bạn có thể tìm thêm thông tin về vấn đề này trong chính sách bảo mật của Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation/.

Nếu bạn không muốn Facebook có thể phân định sự truy cập từ tài khoản người dùng Facebook của bạn vào trang web của chúng tôi, hãy đăng xuất khỏi tài khoản người dùng Facebook của bạn.

17.2. Chính sách riêng tư về sử dụng plugins của Twitter

Các chức năng của dịch vụ Twitter được tích hợp vào các trang web của chúng tôi. Các chức năng này được cung cấp bởi Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Hoa Kỳ. Bằng cách sử dụng Twitter và chức năng "Re-Tweet", các trang web mà bạn truy cập sẽ được liên kết với tài khoản Twitter của bạn và thông báo cho những người dùng khác. Dữ liệu cũng được truyền tới Twitter theo cách này. Chúng tôi muốn nêu rõ rằng chúng tôi là nhà cung cấp các trang web không nhận được bất kỳ kiến thức nào về nội dung của dữ liệu được truyền cũng như việc Twitter sử dụng dữ liệu đó. Bạn có thể tìm thêm thông tin về vấn đề này trong chính sách bảo mật của Twitter http://twitter.com/privacy.

Bạn có thể thay đổi cài đặt bảo vệ dữ liệu của mình tại Twitter trong cài đặt tài khoản: http://twitter.com/account/settings

17.3. Chính sách riêng tư về sử dụng plugins của LinkedIn

Trang web của chúng tôi sử dụng các chức năng của mạng LinkedIn. Nhà cung cấp là Công ty LinkedIn, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Hoa Kỳ. Một kết nối đến các máy chủ của LinkedIn sẽ được thiết lập với mỗi nút bấm trên một trong các trang web của chúng tôi, trong đó có chức năng của LinkedIn. LinkedIn sẽ được thông báo rằng bạn đã truy cập trang web của chúng tôi bằng địa chỉ IP của bạn. Nếu bạn nhấp vào "nút đề xuất" của LinkedIn khi đang ở trạng thái đăng nhập vào tài khoản của bạn tại LinkedIn, LinkedIn có thể phân định được sự truy cập của tài khoản người dùng của bạn vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi muốn nêu rõ rằng chúng tôi là nhà cung cấp của các trang web không có bất kỳ kiến ​​thức về nội dung của dữ liệu được truyền cũng như việc LinkedIn sử dụng dữ liệu đó.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về vấn đề này trong chính sách bảo mật của LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

17.4. Chính sách riêng tư về sử dụng XING

Trang web của chúng tôi sử dụng các chức năng của mạng XING. Nhà cung cấp là XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Đức. Một kết nối đến các máy chủ của XING sẽ được thiết lập với mỗi việc bấm nút trên một trong các trang web của chúng tôi nếu có chức năng tích hợp của XING. Theo chúng tôi được biết, không có dữ liệu cá nhân nào được lưu lại. Đặc biệt không có địa chỉ IP nào được lưu, hành vi sử dụng cũng không bị đánh giá.

Bạn có thể tìm thêm thông tin liên quan đến bảo vệ dữ liệu và nút chia sẻ XING trong chính sách bảo mật của XING theo https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

17.5. Chính sách riêng tư cho việc sử dụng YouTube

Trang web của chúng tôi sử dụng các plugin của trang web YouTube do Google điều hành. Nhà điều hành trang web là YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập một trong các trang web của chúng tôi được trang bị plugin YouTube, kết nối sẽ được thiết lập cho các máy chủ của YouTube. Bằng cách này nó sẽ truyền đến máy chủ Youtube trang web nào bạn đã truy cập.

Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản YouTube của mình, bạn cho phép YouTube trực tiếp phân định được tài khoản cá nhân bạn với hành vi truy cập trên mạng. Bạn có thể ngăn chặn điều này bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản YouTube của mình.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc xử lý dữ liệu người dùng trong chính sách bảo mật của YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en

18. Trang My B.Braun

Nếu bạn sử dụng Extranet của chúng tôi, bạn phải nhập một số dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sẽ xử lý và lưu để định hướng phạm vi dịch vụ được cung cấp cho nhu cầu của bạn dựa trên thông tin đó. Bạn có thể quản lý dữ liệu của mình mọi lúc trong "Hồ sơ của tôi". Để xóa hồ sơ của bạn, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ mybbraun@bbraun.com vì quyền truy cập đầy đủ vào Extranet cũng sẽ bị thu hồi cùng với việc xóa dữ liệu của bạn.

18.1. Tương tác với các chuyên gia

Thông qua mạng Extranet, bạn có thể trao đổi và kết nối với nhân viên của B. Braun. Bạn sẽ nhận được các thông tin mới trong khuôn khổ mạng lưới kinh doanh của bạn với nhân viên B. Braun qua thư điện tử đến địa chỉ email bạn đã cung cấp.

 

18.2. Tệp nhật ký

Chúng tôi muốn nêu rõ rằng ngoài dữ liệu được bạn nhập vào, thì địa chỉ IP mà bạn truy cập vào Extranet của chúng tôi sẽ được lưu và nếu có được sử dụng để đảm bảo cho các yêu cầu khi có khiếu nại và cung cấp bằng chứng. Dữ liệu địa chỉ IP sẽ không sử dụng thêm, nhưng việc ghi lại sẽ được thực hiện riêng trong phạm vi các biện pháp phòng ngừa. Điều này được đảm bảo rằng sẽ không có kết luận nào về một người dùng Extranet cụ thể.

18.3. Truy cập thông tin và thông báo email

Sau khi khai thông tin định danh và đăng ký thành công, người sử dụng sẽ được trao quyền truy cập tại My B. Braun với mọi thông tin, tài liệu và ứng dụng.

Tin nhắn e-mail miễn phí sẽ được cung cấp cho người sử dụng My B. Braun. Để nhận tin nhắn email, người sử dụng phải cung cấp địa chỉ email cá nhân đang sử dụng hoặc địa chỉ email được ủy quyền duy nhất. Việc cung cấp các địa chỉ email khác, đặc biệt là các địa chỉ email của bên thứ ba, là không được phép.

Bằng cách nhập địa chỉ email đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với việc xử lý các dữ liệu này.

Người truy cập có thể hủy kích hoạt các dịch vụ e-mail này. Trong trường hợp do lỗi kỹ thuật hoặc các lý do khác khi hủy kích hoạt, vui lòng e-mail tới địa chỉ : mybbraun@bbraun.com để nhận hỗ trợ kỹ thuật.

18.4. Xóa dữ liệu của bạn

Chúng tôi sẽ chỉ lưu dữ liệu của bạn nếu điều này là bắt buộc hoặc được phép theo các quy định pháp lý hoặc trong phạm vi quan hệ hợp tác kinh doanh. Tất cả dữ liệu cá nhân của bạn sau đó sẽ bị xóa, nếu điều này không vi phạm qui định về thời gian lưu trữ bắt buộc theo luật định.

19. Quyền chủ thể dữ liệu của bạn

Bạn luôn có quyền truy cập (Điều 15 GDPR) dữ liệu cá nhân của bạn, nguồn gốc và người nhận và mục đích xử lý dữ liệu, một cách miễn phí, cũng như quyền thay đổi (Điều 16 GDPR), xoá ( Điều 17 GDPR), hoặc hạn chế xử lý các dữ liệu này (Điều 18 GDPR). Hơn nữa, bạn có quyền được nhận các dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn mà bạn đã cung cấp cho một bên có trách nhiệm, theo một định dạng có cấu trúc, phổ biến và có thể đọc được (quyền đối với tính di động dữ liệu Điều 20 GDPR).

Vào bất cứ lúc nào bạn cũng có thể thu hồi một sự chấp thuận trước đó (quyền từ chối Điều 21 GDPR) do bạn đồng ý cho việc xử lý và sử dụng dữ liệu của bạn, điều này không nhất thiết phải theo một quy định pháp lý bất thường hoặc trực tiếp cho việc xử lý một mối quan hệ hợp đồng. Về khía cạnh này, và liên quan đến các câu hỏi khác về chủ đề dữ liệu cá nhân, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ được ghi trong phần imprint. Khi có yêu cầu chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản về dữ liệu cá nhân nào của bạn mà chúng tôi đang lưu trữ, tuân thủ theo pháp luật hiện hành.

20. Truy xuất các điều khoản bảo vệ dữ liệu

Bạn có thể truy xuất và in các chính sách quyền riêng tư này từ bất kỳ trang web B. Braun nào bằng cách sử dụng liên kết "Bảo vệ dữ liệu".

21. Liên hệ về việc bảo vệ dữ liệu

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ trực tiếp với người phụ trách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, họ sẵn sàng trả lời cho các yêu cầu, đơn từ hoặc khiếu nại thông tin:

Bộ phận bảo vệ dữ liệu
Công ty TNHH B. Braun Việt Nam
Cụm công nghiệp Thanh Oai
Thanh Oai, Hà Nội

21.1. Quyền về thông tin của bạn

Theo Quy định bảo vệ dữ liệu chung, khách hàng của chúng tôi có quyền được cung cấp miễn phí các thông tin về dữ liệu của họ đã được lưu. Khi có yêu cầu chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản về dữ liệu cá nhân nào của bạn được chúng tôi lưu trữ, theo luật hiện hành. Bạn có thể tìm thêm thông tin ở đây.

21.2. Bạn có quyền khiếu nại với tại cơ quan chính quyền

Trong trường hợp khiếu nại bạn có thể liên hệ với cơ quan quản lý được chỉ định:

Bộ phận bảo vệ dữ liệu
Công ty TNHH B. Braun Việt Nam
Cụm công nghiệp Thanh Oai
Thanh Oai, Hà Nội