Đăng ký và đăng nhập My B. Braun

Chào mừng quý vị đến với My B. Braun

My B. Braun là trang truy cập vào các thông tin kỹ thuật số và các hoạt động kinh doanh với B. Braun Group được bảo vệ bằng mật khẩu của quý vị. Là người dùng đã đăng ký, quý vị có thể sử dụng nội dung và eShops mở rộng và tùy chỉnh. Quý vị có thể quản lý quyền truy cập và dữ liệu người dùng cho các ứng dụng B. Braun cá nhân của mình. Với tài khoản được cá nhân hóa, trải nghiệm trực tuyến của quý vị sẽ dễ dàng, thoải mái và an toàn hơn. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc mục Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQs).

Đăng nhập

Tại đây bạn có thể đăng nhập vào trang B. Braun của Tôi

Lỗi đăng nhập: Vui lòng kiểm tra các trường có đánh dấu.

Đăng ký tên người dùng

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc

Lỗi đăng ký: Vui lòng kiểm tra các trường có đánh dấu.

Địa chỉ email sẽ là tên người dùng của bạn trong tương lai.