Nghề nghiệp tại B. Braun JOIN US NOW

Chào mừng bạn đến với B. Braun - Hãy cùng nhau khám phá những con đường sự nghiệp mới

Nhân viên tại B. Braun được tạo động lực bởi một tầm nhìn chung - Bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của mọi người trên khắp thế giới.  Mỗi phút, ở nơi nào đó bất kì trên thế giới, một sản phẩm hoặc dịch vụ của B. Braun đang được sử dụng bởi bệnh nhân để hồi phục sau khi bị ốm hoặc bởi một bác sĩ nhằm cứu sống một người nào đó. Điều này thổi một luồng gió mới vào công việc hàng ngày của chúng tôi và thúc đẩy chúng tôi liên tục cải tiến các giải pháp bằng cách phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ và đối tác trong các cuộc đối thoại mang tính xây dựng.

Bạn cũng được truyền cảm hứng để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của con người? Nếu vậy, hãy đến và gia nhập vào đội ngũ nhân viên của B. Braun!

Vị trí tuyển dụng

Description Document Link
Engineer - Production (Medical Plant) Kỹ sư - Sản xuất (Nhà máy thiết bị Y tế)
pdf (175.2 KB)
Officer - Material Planning Nhân viên - Kế hoạch nguyên vật liệu
pdf (128.9 KB)
Officer - Quality Control (Pharma Plant) Nhân Viên - Kiểm soát chất lượng sản phẩm
pdf (173.3 KB)
Officer - Production Controlling Nhân viên - Kế toán quản trị (sản xuất)
pdf (138.8 KB)
Officer - Total Rewards Nhân viên - Chế độ đãi ngộ
pdf (171.9 KB)
Officer - Import, Export and Tax Refund Nhân viên - Nhập khẩu, Xuất khẩu và Hoàn thuế
pdf (175.0 KB)
Production Pharmacist Dược sĩ sản xuất
pdf (278.8 KB)
Engineer - Production (Pharma) Kỹ sư - Sản xuất (nhà máy Dược phẩm)
pdf (300.7 KB)
Executive - Legal & Compliance Chuyên viên - Pháp chế và Tuân thủ
pdf (120.1 KB)
Product Executive Phụ trách sản phẩm
pdf (437.1 KB)
Sales Representative Nhân viên kinh doanh
pdf (472.4 KB)