Nghề nghiệp tại B. Braun Tham gia với chúng tôi!

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

Chào mừng bạn đến với B. Braun - Hãy cùng nhau khám phá những con đường sự nghiệp mới

Nhân viên tại B. Braun được tạo động lực bởi một tầm nhìn chung - bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của mọi người trên khắp thế giới.  Mỗi phút, ở một nơi nào đó trên thế giới, một sản phẩm hoặc dịch vụ của B. Braun đang được sử dụng bởi bệnh nhân để hồi phục sau khi bị ốm hoặc bởi một bác sĩ nhằm cứu sống một người nào đó. Điều này thổi một luồng gió mới vào công việc hàng ngày của chúng tôi và thúc đẩy chúng tôi liên tục cải tiến các giải pháp bằng cách phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ và đối tác trong các cuộc đối thoại mang tính xây dựng

Bạn cũng được truyền cảm hứng để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của con người?  Nếu vậy, hãy đến và gia nhập vào đội ngũ cán bộ nhân viên của chúng tôi!