Nghề nghiệp tại B. Braun JOIN US NOW

Chào mừng bạn đến với B. Braun - Hãy cùng nhau khám phá những con đường sự nghiệp mới

Nhân viên tại B. Braun được tạo động lực bởi một tầm nhìn chung - Bảo vệ và nâng cao sức khoẻ của mọi người trên khắp thế giới.  Mỗi phút, ở nơi nào đó bất kì trên thế giới, một sản phẩm hoặc dịch vụ của B. Braun đang được sử dụng bởi bệnh nhân để hồi phục sau khi bị ốm hoặc bởi một bác sĩ nhằm cứu sống một người nào đó. Điều này thổi một luồng gió mới vào công việc hàng ngày của chúng tôi và thúc đẩy chúng tôi liên tục cải tiến các giải pháp bằng cách phối hợp chặt chẽ với các bác sĩ và đối tác trong các cuộc đối thoại mang tính xây dựng.

Bạn cũng được truyền cảm hứng để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của con người? Nếu vậy, hãy đến và gia nhập vào đội ngũ nhân viên của B. Braun!

Vị trí tuyển dụng

Description Document Link
Officer - Warehouse and Logistics Officer
pdf (299.1 KB)
Engineer - Operational Technology
pdf (173.6 KB)
Engineer - Production Engineer (Process Improvement)
pdf (175.7 KB)
Engineer - Quality Management
pdf (175.5 KB)
Engineer - Research and Development Services
pdf (291.6 KB)
Officer - EHS (Environment, Health and Safety)
pdf (172.2 KB)
Officer - Import, Export and Tax Refund
pdf (175.0 KB)
Lead Engineer - Project Management
pdf (187.4 KB)
Officer - Procurement
pdf (176.3 KB)
Officer - Total Rewards
pdf (168.0 KB)