Một Câu chuyện về vệ sinh bàn tay

Xin chúc mừng WHO!

B. Braun kỷ niệm 10 năm chương trình của WHO. Chương trình này đã đạt được những cải tiến lớn trong vệ sinh bàn tay và giúp giảm nhiễm trùng liên quan tới chăm sóc sức khoẻ (HAI).

Theo WHO, nhiễm trùng liên quan tới chăm sóc sức khoẻ (HAI) đã ảnh hưởng đến hàng trăm triệu bệnh nhân trên toàn cầu. Giáo sư Didier Pittet, Giám đốc Chương trình Kiểm soát Nhiễm trùng, Đại học Bệnh viện Geneva, thành viên Khoa Y tế và Giám đốc Đối ngoại Chương trình Thách Thức Về An Toàn Bệnh Nhân Toàn Cầu Lần Thứ Nhất khởi xướng bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - phát biểu: “Con người chết hoặc bị ảnh hưởng đáng kể bởi các bệnh như tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA) và các bệnh nhiễm trùng nặng khác mắc phải trong quá trình chăm sóc bệnh nhân”. Chăm sóc Sạch sẽ là Chăm sóc An toàn hơn. “Bằng cách vệ sinh bàn tay, nhân viên chăm sóc sức khoẻ có thể giúp ngăn ngừa các bệnh này và góp phần làm giảm gánh nặng toàn cầu.”

Giáo sư Pittet nhận xét về chiến dịch của WHO

Chiến dịch Chăm sóc Sạch sẽ là Chăm sóc An toàn hơn đã được khởi động vào tháng 10 năm 2005 và đã hoạt động được 10 năm. Chiến dịch này tập trung vào việc vệ sinh bàn tay nhân viên y tế để hỗ trợ việc giảm các ca nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc sức khoẻ và hậu quả gây ra. Nhiều động thái tích cực đã được thực hiện. Trong một cuộc phỏng vấn giáo sư Pittet đã bình luận về những thành tựu của chiến dịch.

Giáo sư Didier Pittet, Giám đốc Chương trình Kiểm soát Nhiễm trùng, Đại học Bệnh viện Geneva, thành viên Khoa Y tế và Giám đốc Đối ngoại của Chương trình Thách Thức Về An Toàn Bệnh Nhân Toàn Cầu Lần Thứ Nhất của WHO: Chăm sóc sạch sẽ là chăm sóc an toàn hơn

Tại sao vệ sinh bàn tay là chủ đề phù hợp để tập trung vào HAI?

Giáo sư. Pittet: Vệ sinh bàn tay là bước đầu tiên để ngăn ngừa nhiễm trùng liên quan tới chăm sóc sức khoẻ và sự nhân rộng tính kháng kháng sinh. Sự tuân thủ của nhân viên với thực tiễn này vẫn còn thấp ở nhiều bệnh viện và các cơ sở y tế trên khắp thế giới. Việc tuân thủ vệ sinh bàn tay đã được chứng minh là sẽ cải thiện đáng kể nếu các bác sĩ áp dụng chiến lược khuyến khích đa phương thức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Chiến lược bao gồm 5 hợp phần quan trọng: đào tạo nhân viên, giám sát và phản hồi thực hiện, nhắc nhở tại nơi làm việc, văn hoá an toàn của tổ chức và thay đổi hệ thống. Thay đổi hệ thống là việc sử dụng có hệ thống chất chà tay gốc cồn theo các chỉ dẫn chính xác minh họa theo mô hình của WHO: "Năm Thời điểm Vệ Sinh Bàn Tay Của tôi". 5 hợp phần trong chiến lược khuyến khích của WHO có thể được theo dõi thường xuyên ở cấp cơ sở thông qua việc sử dụng hệ thống tính điểm của Khung Tự đánh giá Vệ sinh Bàn tay của WHO. Các bệnh viện tốt nhất trên thế giới được công nhận và được trao Giải Xuất sắc cho Vệ Sinh Bàn Tay.

Hãy tưởng tượng chiến dịch sẽ bị dừng lại sau vài năm hoặc không thể bắt đầu ngay từ lúc đầu. Chúng ta có thể sẽ bỏ lỡ những thành tích gì ?

Giáo sư Pittet: Việc khuyến khích vệ sinh bàn tay thành công đã kéo theo việc giảm đáng kể tỉ lệ nhiễm trùng liên quan tới chăm sóc sức khoẻ trên khắp thế giới, dẫn đến giảm tỷ suất bệnh, tử vong và sử dụng các nguồn lực bổ sung trong hệ thống chăm sóc sức khoẻ. Ước tính cho thấy  chiến dịch của WHO “Chăm sóc Sạch sẽ là Chăm sóc An toàn hơn” giúp cứu sống sinh mạng từ 5 đến 8 triệu người mỗi năm nhờ việc vệ sinh bàn tay tốt hơn trong chăm sóc sức khỏe. Chúng ta chỉ đơn giản là bỏ lỡ cơ hội để cứu sống hàng triệu người mỗi năm!

Chiến dịch nâng cao nhận thức về hiệu quả vệ sinh bàn tay liên quan tới an toàn của bệnh nhân, trong số các mục tiêu khác. Sau 10 năm, chúng ta còn cần phải tiếp tục thực hiện những gì? Chúng ta cần tập trung thực hiện những gì trong 10 năm tới?

Giáo sư Pittet: Thành công đã diễn ra ở rất nhiều bệnh viện và các cơ sở y tế trên toàn thế giới, nhưng không phải là tất cả. Tham vọng của chúng tôi là phải đạt được thành công tại mọi cơ sở chăm sóc bệnh nhân, ở bất cứ nơi nào có dịch vụ chăm sóc. Vì vậy, vẫn còn một chặng đường dài để đi. Hơn 20.000 bệnh viện ở 179 quốc gia được đăng ký chiến dịch Bảo vệ cuộc sống: Chiến dịch Vệ Sinh Bàn Tay Của Bạn. Nếu mỗi bệnh viện trong chiến dịch có thể huy động được 3 bệnh viện khác tham gia, chúng ta sẽ mở rộng quy mổ nhanh hơn, cải thiện sự an toàn của bệnh nhân và cứu được nhiều sinh mạng hơn. Có một videotóm lược một số thành tựu trong 10 năm đầu của Chiến dịch Chăm sóc Sạch sẽ là Chăm sóc An toàn hơn, cánh cửa dẫn đến kiểm soát nhiễm khuẩn hiệu quả và bảo đảm an toàn bệnh nhân. Một đơn vị phòng chống và kiểm soát nhiễm khuẩn mới sẽ được thành lập tại WHO vào năm 2016, và sẽ có nhiều thách thức nữa được đưa ra. Trong đó, chúng ta cần phải nắm được các thông số liên quan đến sự thành công, nhân rộng và tính bền vững của các biện pháp can thiệp, cũng như đưa ra các công cụ duy trì hệ thống và thay đổi hành vi.

WHO và B. Braun

B. Braun là một phần của Tổ chức Tư nhân về An toàn Bệnh nhân (POPS) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Mục tiêu của họ là giảm các ca nhiễm trùng liên quan đến chăm sóc sức khoẻ bằng cách cải thiện  vệ sinh bàn tay, dựa trên mục đích chung của Chiến dịch Chăm sóc Sạch sẽ là Chăm sóc An toàn hơn của WHO. B. Braun cam kết nâng cao nhận thức trên toàn thế giới về tầm quan trọng của vệ sinh bàn tay.