Share for Care Our renal patient magazine 

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

Đặt mọi nỗ lực tập trung vào bệnh nhân

Bệnh suy thận đang nhận được nhiều quan tâm từ chính những người bệnh nhân và người thân của họ về liệu pháp điều trị, xu hướng ngày nay và các bí quyết để có chế độ ăn uống và lối sống lành mạng. Chính vì thế, B. Braun đã cho ra mắt tạp chí sức khỏe "Share for Care" dành cho những bệnh nhân mắc căn bệnh này.

Tại cuốn tạp chí này, bạn sẽ tìm thấy cả một thế giới thông tin hữu ích giúp điều trị bệnh suy thận hiệu quả hơn trong cuộc sống hàng ngày. Và B. Braun sẽ hỗ trợ bạn trong việc đáp ứng những thách thức hàng ngày mà bạn gặp phải như một phần của liệu pháp!

Những số trước của Share for Care

Description Document Link
Share for Care số 1 Phiên bản mùa hè
pdf (9.3 MB)
Share for Care số 2 Phiên bản mùa đông
pdf (10.2 MB)
Share for Care số 3 Phiên bản mùa hè
pdf (8.8 MB)
Share for Care số 4 Phiên bản mùa đông
pdf (9.2 MB)
Share for Care số 5 Phiên bản mùa hè
pdf (8.2 MB)