TNHH B. Braun Việt Nam Mâu liên hệ

Liên hệ

Vui lòng điền hết các ô có đánh dấu (*). 

Địa chỉ

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng là rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi coi việc này là rất nghiêm túc. Dữ liệu cá nhân của bạn phải được bảo vệ và sẽ chỉ được thu thập và lưu trữ vì lý do tiếp cận. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi cũng không chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba bên ngoài tập đoàn B. Braun hoặc sử dụng / cất giữ cho bất kỳ mục đích nào khác. Nhân viên của chúng tôi đã được đào tạo để xử lý dữ liệu cá nhân và có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định  về bảo vệ dữ liệu.

Bảo vệ Dữ liệu

check_circle

Your request could not be submitted. Please try again.

warning