TNHH B. Braun Việt Nam Mâu liên hệ

Liên hệ

Vui lòng điền hết các ô có đánh dấu (*). 

*
*
 
 Ông
 Bà
 Bỏ lỡ
*
*
 
 
 
 
*
 
 
*

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng là rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi coi việc này là rất nghiêm túc. Dữ liệu cá nhân của bạn phải được bảo vệ và sẽ chỉ được thu thập và lưu trữ vì lý do tiếp cận. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi cũng không chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba bên ngoài tập đoàn B. Braun hoặc sử dụng / cất giữ cho bất kỳ mục đích nào khác. Nhân viên của chúng tôi đã được đào tạo để xử lý dữ liệu cá nhân và có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định  về bảo vệ dữ liệu.

*
 Tôi đã đọc chính sách bảo vệ dữ liệu và đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi theo chính sách bảo vệ dữ liệu. Tôi có thể hủy phê duyệt này bất kỳ lúc nào.