Lịch sử Truyền thống và Đổi mới

Từ nhà thuốc đến công ty toàn cầu

Ý tưởng tốt, đổi mới mang tính đột phá và trách nhiệm doanh nghiệp: tóm tắt lịch sử của B. Braun. Bắt đầu từ năm 1839, khi Julius Wilhelm Braun mua Nhà thuốc Rose Pharmacy ở Melsungen. 

Các thách thức đã thay đổi từ đầu thế kỷ 19. Nhưng sau đó, và hiện tại, mục tiêu của chúng tôi là: đổi mới các liệu pháp y học và nhận ra điều gì là quan trọng trong quá trình trao đổi với khách hàng và đối tác. Trải qua sáu thế hệ, doanh nghiệp đã phát triển thành công ty toàn cầu có các công ty con ở mọi châu lục.