Tin tức B. Braun

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

Tập đoàn B. Braun tăng trưởng bán hàng và doanh thu

Ngành thận nhân tạo đặc biệt năng động.

 • Doanh thu tăng 5% lên 5.429,6 triệu euro (năm trước: € 5,169.5 triệu)
 • Thu nhập ròng hợp nhất tăng 0,3% lên 316,3 triệu Euro (năm trước: € 315,5 triệu)
 • EBITDA  798,4 triệu € (năm trước: 784,9 triệu €, tăng 1,7%)
 • Chi phí cho nghiên cứu và phát triển tăng 4,7% lên 228,8 triệu euro (năm trước: € 218,6 triệu)
 • Vốn chủ sở hữu tăng 4,9% lên 2.564,0 triệu Euro (năm trước: € 2.445,0 triệu)
 • Số nhân viêntrên toàn thế giới tăng 8,3% lên 54.017 (năm trước: 49.889); Ở Đức, tăng 7% lên 13.616 (năm trước: 12.726)  
 • Các khoản đầu tư vào các nhà máy, trung tâm chạy thận và tài sản đất đai chiến lược mới vẫn ở mức rất cao là 0,9 tỷ Euro (năm trước: 1.0 tỷ EUR)

  Melsungen. Trong năm tài chính 2014, B. Braun Melsungen AG tăng doanh thu 5% lên 5.429,6 triệu euro (năm trước: 5.269,5 triệu euro). Thu nhập ròng hợp nhất tăng nhẹ 0,3% lên 316,3 triệu euro (năm trước: 315,5 triệu euro). "Tập đoàn B. Braun đang trong tình trạng kinh tế tốt và ổn định," Chủ tịch tập đoàn - Tiến sĩ Heinz-Walter Große cho biết tại cuộc họp báo hàng năm vào ngày 27/03 tại Melsungen, nơi ông trình bày các số liệu tài chính cùng với Giám đốc Tài chính - Tiến sĩ Annette Beller. Sự cạnh tranh về giá cả ngày càng tăng trên thị trường chăm sóc sức khoẻ và các quy định ngặt nghèo hơn về tiếp thị các sản phẩm y tế và dược phẩm trên toàn thế giới đã đưa ra những thách thức lớn hơn cho công ty, tuy nhiên.

  Các ngành phát triển
  Ngành B. Braun Avitum đã cho thấy sự phát triển đặc biệt năng động. Doanh thu của ngành đã tăng 20,5% lên 737,9 triệu Euro (năm trước: 612,5 triệu euro). Trong các lĩnh vực kinh doanh sản phẩm, bộ thẩm tách, bộ lọc và máy thận nhân tạo là các sản phẩm đặc biệt thành công. Đức, Nga, Colombia và Hà Lan là những nước chính thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ.

  Ngành Hospital Care, ngành lớn nhất của B. Braun, đã tăng doanh thu 2,2% lên 2.527,8 triệu euro (năm trước: 2.474,4 triệu euro). Các sản phẩm chăm sóc ban đầu của bệnh viện trong liệu pháp truyền dịch, chẳng hạn ống catheter tĩnh mạch và thiết bị truyền, có nguồn cầu đặc biệt cao.

  Ngành Aesculap đã đạt doanh thu 1.497,7 triệu Euro trong năm báo cáo, (năm trước: 1.444,2 triệu euro) và do đó tăng lên 3,7 % so với năm trước. Tăng trưởng đến từ các lĩnh vực công nghệ đóng vết thương và phẫu thuật. Ngành chỉnh hình đã có sụt giảm nhẹ so với năm trước do điều kiện thị trường khó khăn.

  Ngành Thị trường Ngoại trú (OPM) đạt được doanh thu 643,9 triệu Euro (năm trước: 609,0 triệu euro), tăng 5,7 % so với năm trước. Các lĩnh vực chăm sóc vết thương và chăm sóc không kiểm soát tăng trưởng ở mức trên trung bình.