B. Braun Châu Á Thái Bình Dương Lịch sử hình thành

Hơn 40 năm và vẫn đang mở rộng

Dòng thời gian tóm lược các cột mốc lịch sử của B. Braun ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương:

Năm 1972 - Khởi nghiệp kinh doanh tại châu Á với cơ sở sản xuất đầu tiên ở Penang, Malaysia.

1980- Cơ sở kinh doanh được thành lập tại Kuala Lumpur, Malaysia

1982 - Thành lập công ty B. Braun Australia tại Sydney.

1984 - Thành lập công ty B. Braun Ấn Độ ở Goa với tư cách là công ty TNHH tư nhân Sabindia Plastics Private  Công ty TNHH Oyster Medisafe (Ấn Độ) và Công ty TNHH Ahlcon Parenterals (Ấn Độ) đã được mua lại lần lượt vào năm 2011 và 2012.

1985- Thành lập công ty B. Braun Philiipines ở Manila và thiết lập các cơ sở dịch vụ chạy thận năm 2002.

1986- Thành lập công ty con đầu tiên ở Nhật Bản tại Tokyo, tiếp theo là bắt đầu vận hành một nhà máy ở Tochigi năm 1987.

1987-  Công ty con đầu tiên của B. Braun tại Singapore được thành lập.

1989 - Thành lập các công ty con của B. Braun tại Bangkok, Thái Lan và thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

1990- Thành lập công ty con đầu tiên của B. Braun tại Jakarta, Indonesia cũng như thành lập doanh nghiệp B. Braun tại Seoul, Hàn Quốc.

1995- B. Braun thành lập văn phòng kinh doanh tại Karachi, Pakistan.

1992- Thành lập Văn phòng đại diện B. Braun đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, tiếp đến là một ở văn phòng đại diện tại Hà Nội (1993),  và hai nhà máy ở Hà Nội năm 1997 và năm 2011.

1999- B. Braun thành lập công ty con tại Thượng Hải, Trung Quốc. Năm 2004, một nhà máy ở Tô Châu được xây dựng. Vào năm 2014, B. Braun đã mua lại và thành lập một liên danh tại Sơn Đông.

2006- B. Braun New Zealand được thành lập tại Auckland.

2010-  Thành lập chi nhánh bán hàng tại Colombo, Sri Lanka.