Châu Á - Thái Bình Dương Hội Đồng Quản Trị

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng & mở rộng

B. Braun Châu Á Thái Bình Dương có trụ sở tại Malaysia được điều hành bởi Hội đồng Quản trị gồm số năm thành viên. Mỗi thành viên đều đam mê khám phá kiến thức, nhận ra những cơ hội mới và quyết tâm tìm kiếm các giải pháp hiệu quả với khách hàng, đối tác và nhân viên.

Hội đồng quản trị B.Braun

Search mediacenter for
search mediacenter for term
 • Ms. Anna Maria Braun
  Member of the Management Board, B. Braun Melsungen AG and B. Braun Medical Industries (BMI)
  jpeg, 98.9 KB
  Download
 • Mr. Chee Hong Lam
  President, Asia Pacific
  jpeg, 256.5 KB
  Download
 • Mr. Andre Holzhausen
  Senior Vice President, Operations, Asia Pacific and Head of CoE Intravenous Access
  png, 121.8 KB
  Download
 • Mr. Andreas Walde
  Senior Vice President, Finance, Controlling and IT, Asia Pacific
  jpeg, 236.9 KB
  Download