Châu Á - Thái Bình Dương Hội Đồng Quản Trị

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng & mở rộng

B. Braun Châu Á Thái Bình Dương có trụ sở tại Malaysia được điều hành bởi Hội đồng Quản trị gồm số năm thành viên. Mỗi thành viên đều đam mê khám phá kiến thức, nhận ra những cơ hội mới và quyết tâm tìm kiếm các giải pháp hiệu quả với khách hàng, đối tác và nhân viên.

Hội đồng Quản trị từ trái qua phải: Lam Chee Hong, Andreas Walde, Anna Maria Braun, Tiến sĩ Juergen Schloesser, Tiến sĩ Juergen Tertel

Anna Maria Braun
Chủ tịch Khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Thành viên Hội đồng quản trị, B. Braun Melsungen AG

Lam Chee Hong 
Phó Chủ tịch Cấp cao, Kinh doanh & Tiếp thị, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Andreas Walde
Phó Chủ tịch Cấp cao, Bộ phận Tài chính, Kiểm soát & Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Tiến sĩ Juergen Schloesser
Phó Chủ tịch Cấp cao, Bộ phận Vận hành & Giám đốc Trung tâm Xuất sắc trong Tiếp cận Tiêm tĩnh mạch

Tiến sĩ. Juergen Tertel
Phó Chủ tịch Cấp cao, Bộ phận Nhân sự, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương