Châu Á - Thái Bình Dương Hội Đồng Quản Trị

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng & mở rộng

B. Braun Châu Á Thái Bình Dương có trụ sở tại Malaysia được điều hành bởi Hội đồng Quản trị gồm số năm thành viên. Mỗi thành viên đều đam mê khám phá kiến thức, nhận ra những cơ hội mới và quyết tâm tìm kiếm các giải pháp hiệu quả với khách hàng, đối tác và nhân viên.

Hội đồng quản trị B.Braun

Search mediacenter for
search mediacenter for term
 • Mr. Lam Chee Hong​
  President, Asia Pacific
  png, 4.4 MB
  Download
 • Ms. Eva Maegerlein​
  Senior Vice President, Finance, Controlling and IT​, Asia Pacific
  png, 4.3 MB
  Download
 • Mr. Hendri Widiarta​
  Senior Vice President,​ Human Resources, Asia Pacific
  png, 3.9 MB
  Download
 • Mr. Christian Kapischke​
  Senior Vice President,​ Operations and Head of Centre of Excellence IV Access
  png, 4.2 MB
  Download
 • Mr. Stanley Su​
  President, Greater China
  png, 2.8 MB
  Download
 • Mr. Yeong Lih Chyun​
  Vice President, Commercial Excellence, Asia Pacific
  png, 3.0 MB
  Download