Ý kiến của bạn CHIA SẺ KIẾN THỨC CỦA BẠN VỚI CHÚNG TÔI

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

Ý kiến của bạn rất có giá trị với chúng tôi!

B. Braun liên tục phát triển các sản phẩm mới và cải tiến các sản phẩm hiện có để cải thiện quy trình của bệnh viện và tăng cường sự an toàn cho các chuyên gia y tế và bệnh nhân. Sản phẩm của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người dùng và thị trường. Phản hồi của bạn trong quá trình này là rất quan trọng. Bạn có bất cứ gợi ý hoặc ý tưởng nào cho sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm không? Nếu có, xin vui lòng viết cho chúng tôi; bạn chính là người đánh giá tốt nhất về các sản phẩm của chúng tôi. Chắc chắn rằng ý tưởng của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối; tất cả các quyền lợi thuộc về người đưa ra gợi ý. 

Liên hệ

Xin vui lòng gửi ý tưởng của bạn về sản phẩm và cải tiến sản phẩm cho chúng tôi. Các phần đánh dấu (*) là phần bắt buộc phải điền.

 
 Ông
 Bà
 Bỏ lỡ
*
*
 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
 

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng là rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi luôn coi trọng vấn đề này. Dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ và sẽ chỉ được thu thập và lưu trữ vì các lý do tiếp cận. Trong mọi trường hợp chúng tôi sẽ không chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các bên thứ ba không thuộc tập đoàn B. Braun hoặc sử dụng hay lưu giữ chúng vì bất kỳ mục đích nào khác. Nhân viên của chúng tôi đã được đào tạo để xử lý dữ liệu cá nhân và có nghĩa vụ tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu.

*
 Tôi đã đọc các chính sách về bảo vệ dữ liệu và chấp thuận cho dữ liệu cá nhân của tôi được xử lý theo chính sách bảo vệ dữ liệu. Tôi có thể hủy chấp thuận này vào bất kỳ thời điểm nào.