Lịch sử về B. Braun Việt Nam

Product Quick Finder

Choose a category or subcategory

Trong năm 1990, các sản phẩm B. Braun đầu tiên đã được xuất khẩu từ Singapore sang Việt Nam.

Các sản phẩm này bao gồm dịch truyền tĩnh mạch và các sản phẩm y tế sử dụng một lần. . Năm 1992, B. Braun chính thức được thành lập tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo đó là văn phòng đại diện tại Hà Nội, Đà Nẵng và Huế trong những năm tiếp theo.

Năm 1996, nhà máy sản xuất dịch truyền đầu tiên được khởi công và khánh thành đưa vào sử dụng vào năm 1997. Hai năm sau, nhà máy này đã được mở rộng lần đầu tiên và nhận Giấy chứng nhận GMP lần đầu tiên cho nhà máy sản xuất dịch truyền tại Việt Nam.

Năm 2007, bắt đầu khởi công xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị y tế đầu tiên của B.Braun. Nhà máy này đã được khánh thành chính thức vào năm 2011 với sự tham gia của Thủ tướng Đức Angela Merkel, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Tiến sĩ Heinz-Walter Große, Chủ tịch Hội đồng Quản trị B. Braun Melsungen AG. B. Braun đã đầu tư khoảng 32,6 triệu euro vào các cơ sở sản xuất thiết bị IV mới, làm cho nơi đây thành cơ sở sản xuất với công nghệ y tế lớn nhất Vệt Nam.

Hiện nay, B. Braun Việt Nam là công ty con thuộc Tập đoàn B. Braun với số nhân công khoảng 1.200 người. Việc thành lập nhà máy sản xuất thiết bị y tế đánh dấu một mốc quan trọng nữa trong cam kết của công ty đối với Việt Nam, với 200 việc làm mới sẽ được tạo ra vào năm tới.